Arşiv Araştırmanızı Kesin Olumsuz Sonuçlandıracak 5 DEV HATA MG HUKUK BÜROSU

Bunu dile getiren hangi arkadaşımız olursa olsun, gücümüzyettiği oranda onun yanında olmak hepimizin bir borcudur. Değerlimilletvekilleri, özellikle her hafta sonu sabahın erken saatlerinden itibaren,kendi araçlarıyla ve tur otobüsleriyle Bulgaristan’dan Edirne’ye gelenturistler bütün ihtiyaçlarını, gıda, giyim gibi harcamalarını buradaki çarşı vepazarlarda yapmaktadır. Elbette biz deesnafımızın yüzünün gülmesinden, para kazanmasından çok mutluyuz. Yurt dışındangelen misafirler, kış ayının yaklaşmasıyla kışlık giyecek, bot, yorgan vebattaniye gibi ürünleri çokça miktarda tercih etmekteler. Peki, bu ürünlerkendi hemşehrilerimiz tarafından satın alınabiliyor mu? Bulgaristan’dan gelen misafirler şehrimizde yiyor, içiyor, giyiniyor,keyfince harcama yapıyor, ilaç ihtiyaçlarını dahi şehrimizden karşılıyor,turistik gezileri tamamladıktan sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Değerlimilletvekilleri, maddeyle Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunun 660 sayılı KHK’de 198 olarak belirlenen toplam kadro sayısınınartırılması öngörülmektedir. Çeşitli kademelerde alınacak toplam 58 kişininyeterli nitelikte ve ehil insanlardan olması önemlidir; yoksa kendi istediğinizve bahsettiğiniz kişilere kadro açmak amaç olmamalı. GünümüzdeTürk firmaları pek çok sorunla uğraşmaktadır. İçeride enflasyon yüksekliği,ihraç yapılan ülkelerde daralma mal satışını zorlaştırmaktadır.

Sayınmilletvekilleri, görüşülen kanun teklifi, vatandaşı muhtaç hâle getiren AKPiktidarının bu muhtaçlıktan oy devşirmeye çalışmasından ibarettir. Teklif,sorunlara kalıcı çözüm getirmek için değil, seçimlere kadar vatandaşa yalancıbir rahatlık sağlamak için getirilmiştir yani amaç sorunları çözmek değil,seçimleri kazanmak için vatandaşı aldatmaktır. Bumesuliyeti kuranların aziz hatırasına borçlu olduğumuz duygusuyla, 99’uncuyılında tekrarladım; “100’üncü yılında memleket hizmetini devralmış biriradenin temsilcisi olarak” Burada vazifemizin başındayız.” demeyi çok arzuederiz. KurtuluşSavaşı’nın kurmay kadrosunun her birisinde aynı hassasiyeti görürsünüz. MangalDağı’nda çekilmek zorunda kalan Selahattin Adil Paşa’nın çekilme emri, gönlünehicran olarak düşmüş Mustafa Kemal’in “5’inci Tümene Türk tarihine kahramanlarolarak düşmesini emrediyorum.” derken vazetmiş olduğu ölüm emri bizim yaşamparolamızdır. Aynı hassasiyet Deli Halit Paşa’da vardır, aynı hassasiyetFahrettin Paşa’da vardır Medine önlerinde, aynı hassasiyet Şükrü Paşa’da vardırErzurum’da. Yaşamak için evlatlarını ölüme gönderebilecek hassasiyet bize buvatanı ve bu cumhuriyeti hediye etmiştir. Değerlimilletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen değerli yurttaşlarımız vehukukun üstünlüğünü inşa etmek için, herkes için adaleti savunan değerlimeslektaşlarım, avukatlar; bugün onların sorunlarından bahsedeceğim. İnanıyoruzki adaletin tecelli edeceği, herkese eşit uygulanacağı, hukukun üstün olacağıgünler yakındır. 42’ncimadde üzerinde 2 adet önerge vardır, önergeleri aykırılık sırasına göre okutupişleme alacağım. Toplumun farklı kesimlerinedönük inançsal inkâr, ret politikası devam ediyor ve bu şekliyle cumhuriyetin2’nci yüzyılına gidiyoruz.

Sondönemlerde tüm dünyada tarım ve hayvancılık sektörü stratejik öneme sahip hâlegelmiş ancak ülkemizde hak ettiği konuma getirilememiştir. Aynıtablo seçim bölgem Kırıkkale’de de kendini göstermiş, yeteri kadar destekverilmediği için süt inekçiliği yapan birçok üreticimiz iflas etme noktasınagelmiştir. Hayvancılıkla uğraşan besicilerimizin sorunlarının çözümü için iktidarelini taşın altına koymalı, üreticilerimize verilen destekler acilenartırılmalıdır. Aksi hâlde, çiftçi, besici üretmekten vazgeçerse ekmeğe, ete,süte ulaşmak imkânsız hâle gelecektir. Aynızamanda, Denizli bir KOBİ kentidir, KOBİ’ler finansmana erişemiyor. KOBİ’lerkendi ham maddelerinin birçoğunu dışarıdan ithal etmek; sanayiciler, büyük işinsanları da dışarıdan ithal etmek zorundalar. Ancak finansmana erişemedikleriiçin ham madde alamıyorlar ve üretim konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Ancak bu noktada adli sicil ve arşiv kaydının bir süre sonra silinecek olması sizi kurtaracaktır. Yani eğer ceza ertlemesi aldıysanız her şey için geç değil. Bir sonraki madde başlığında bu meseleye değineceğiz. Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanımı sonucunda yakalanmış ve kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı alınmış ise ve bundan mütevellit güvenlik soruşturmanızın-arşiv araştırmanızın red gelmesi durumunda ne yapmalıyım diyenlere bir iyi bir de kötü bir haberim var.

AKPARTİ GRUBU ADINA MÜSLÜM YÜKSEL (Gaziantep) – Sayın Başkan, değerlimilletvekilleri; İYİ Parti grup önerisi üzerine AK PARTİ Grubumuz adına sözaldım. Sizleri ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. ENGİNALTAY (İstanbul) – Yani TÜİK bu açıklamayla memurun maaşının yüzde 8’ini,emekli maaşlarının da yüzde 6’sını gasbetmiş oluyor. Bırak onu, Kıbrıs’ta da yapılmış bir araştırma var; Kıbrıs ileTürkiye paraleldir KKTC bakımından. Kıbrıs’ta yüzde 120, İTO endeksinde yüzde108, TÜİK yüzde 85. Erdoğan’ın “Ben ekonomistim.”hülyasını söze döktüğünden sonra enflasyon verileri açıklandı. Boyalı TÜİKverileri var biliyoruz; aylık bazda yüzde 3,54, yıllık ise 85,51 olarakaçıklandı. Ortalamaya göre, on iki aylık ortalamaya göre 65,26 oldu. ENAG’ınverileri çok farklı tabii, buna göre aylık bazda 7,18, yıllık bazda ise yüzde185,35 arttı. ERKANAKÇAY (Manisa) – 30 Ekim 2022’de Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığınıaçıklamasıyla başlayan kriz 2 Kasım 2022’de yine Türkiye’nin etkin diplomasigirişimleriyle bertaraf edilmiştir.

“Şu kişinin masrafları tarafımdan karşılanacaktır” şeklinde.. Ardından masrafları karşılayacak kişinin banka hesap özetini alıp evraklar arasına koyuyoruz. Sonrasında il/ilçemizdeki Nüfus müdürlüğüne giderek “Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” alıyoruz. Çok ilginçtir ki alkol de esasında bir nevi uyuşturucudur. Bazı hatalar vardır ki aslında küçücük bir kabahattirler; ancak etkileri, sonuçları muazzamdır. Yüce yasalarımız içerisinde bu türden hataları “yaratacak” pek çok tuzak vardır.

Yüzde 25 meyilivardır, denizi ve yat limanını gören, elde kalan tek alandır. Görüşülmekteolan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 41’inci maddesinde yer alan“değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” şeklindedeğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ATİLASERTEL (İzmir) – Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; maddeleri açık açıkokudu arkadaşımız. Yasa dışı sahabet yasal mı ya da kumar oynatanlara, izin almadanpiyango düzenleyenlere gerekli cezaları getiriyorsunuz; bunu anlayışlakarşılıyorum. Yine,AK PARTİ’nin, yangından mal kaçırırcasına, hiçbir sorunu tam anlamıylaçözmediği bir torba yasayla karşı karşıyayız. Ülkemizde yirmi yıllık AK PARTİiktidarının enkazı varken, ekonomik kriz bu kadar derinleşmiş; açlık, yoksullukve işsizlik zirveye tırmanmış, intiharlar, cinayetler bu kadar artmışken bugünyine dertlere derman olmayacak bir yasa teklifini görüşüyoruz. Evet, bu torbayasanın 40’ıncı maddesinde eşya piyangosu ve çekiliş düzenlemek isteyen başvurusahiplerinden 2 bin lira başvuru bedeli alınması öngörülüyor.

PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkan. PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkanım. MURATSARISAÇ (Van) – Ne söylediğimi yazdırırsınız, herkes öğrenir ya da Kürtkökenliler oradan tercüme ederler. MURATSARISAÇ (Devamla) – Yine, Kürt medyasını basından saymaz, haberlerine hemensoruşturma açar, gazetecilerini tutuklar. PLANVE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Katılamıyoruz SayınBaşkan. BAŞKAN– Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına Sayın Hacı Ahmet Özdemir. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adınaSayın Yıldırım Kaya. BAŞKAN– Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Halkların Demokratik Partisi Grubu adınaSayın Tulay Hatımoğulları Oruç. DURSUNMÜSAVAT DERVİŞOĞLU (İzmir) – Merak etmeyin efendim, sen hiç merak etme. İSMAİLTAMER (Kayseri) – Biraz sonra yaparsınız, biraz sonra iste.

Türkiye, krizlerin bertaraf edilmesi hususunda Cumhurbaşkanlığıhükûmet sisteminin yönetimde sağladığı istikrar sayesinde diğer ülkelerdenpozitif yönde ayrılmıştır. Türkiye büyümede, yatırım ve üretimde, ihracatta,istihdamda gösterdiği güçlü performansla küresel ekonomik krizlerin yıkıcıetkilerini en az hasarla atlatan ülkelerin başında gelmiştir. Salgın ve savaşıntetiklediği küresel ekonomik krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileri,sanayimizde kesintisiz bir şekilde dönen çarklarla büyük ölçüde bertarafedilmiştir. Türkiye ekonomisi, 2021 yılında yüzde 11,4’le son elli yılın enyüksek büyüme hızına ulaşmış, 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 gibibaşarılı bir büyüme oranı kaydetmiştir. Bu dönemde ihracatımız büyümeninyarısından fazlasını oluşturarak ekonominin itici gücü hâline gelmiştir. Bugünmilletimizin partisi AK PARTİ’nin iktidara gelişinin 20’nci yıl dönümü kutluolsun.

Bugünşu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.Peki, burada gençlere hayalini kurduracak, gelecekle ilgili planlar yaptıracakolan Millî Eğitim Bakanlığı ne yapıyor biliyor musunuz? YILMAZTUNÇ (Bartın) – İnşallah, aziz milletimizin desteğiyle, yirmi yıldır olduğugibi “Hayal.” denilenleri başarmaya, “Yapılamaz.” denileni yapmaya,milletimizin bizden beklediği hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sonolarak, kadın cinayetlerine dair Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nunekim ayı verileri paylaşıldı. Bu verilere göre, 34 kadın erkekler tarafındankatledilirken yılın ilk on ayında 275 kadının erkekler tarafından yine,öldürüldüğü ifade edildi. Yirmiyıldır kesintisiz bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetilenTürkiye, memleketimizin dışından nasıl görülüyor, şöyle bir bakalım istiyorum. BAŞKAN– Evet, şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Buvesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor,Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. SağlıkBakanlığı 6 Ekimde yayınlamış olduğu yönetmelikle serbest çalışan hekimlerinözel hastanelerde ve tıp merkezlerinde hastalarını yatırıp ameliyatlarınıyapmalarını yasaklamıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *